XPD泰国专线2024元旦放假通知

2023-12-27

根据国务院办公厅通知精神,并结合我司实际情况,

2024年元旦放假安排如下:

2024年元旦放假共2天

* 放假期间不安排人员值班,有急事请联系相关业务。感谢您一如既往的信任与支持。

提前预祝各位节日快乐!!

                                        亚洲新拍档国际物流

                                        2023年12-27日


最新动态:


亚洲新拍档