XPD泰国专线,亚洲新拍档国际物流
 
  尊敬的XPD客户:
 
  根据国家法定假期规定,结合我司运营实况,经公司研究决定,现将我司“端午节”放假安排通知如下:
 
  2022年6月3日端午节,放假1天(6月4日,正常上班)
 
  给您带来的不便敬请谅解!急货请合理安排出货时间!在此,祝大家端午安康!
 
                      XPD亚洲新拍档国际物流